Jerzy Oses

Czas dożynek, czyli podziękowanie za plony   Skromniej niż zazwyczaj obchodzono 21 sierpnia 2011 r. w Kaźmierzu tegoroczne dożynki gminno – parafialne. Jak wyjaśnił obecny na uroczystościach Sekretarz Gminy Kaźmierz Karol Hartwich, władze gminy zdecydowały się ograniczyć koszty związane z organizacją imprezy z konieczności finansowania dużego frontu robót inwestycyjnych, zaplanowanych na najbliższe kilkanaście miesięcy. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną, której przewodniczył proboszcz ks. Krzysztof Musiał. W Eucharystii uczestniczyły delegacje z bochnami chleba i z wieńcami dożynkowymi z całej gminy oraz zaproszeni goście. Tematem kazania, które do wiernych skierował ks. Marek Skociński była umiejętność dziękczynienia Bogu za dary, którymi nas obdarza. Liturgię swoim śpiewem uświetnił chór Moniuszko pod dyrekcją Waldemara Hermanna.

Po Mszy św. delegacje z wieńcami udały się do Gminnego Ośrodka Kultury, aby uczestniczyć w dalszej części oficjalnych uroczystości święta plonów. Tam przybyłych przywitał swoim śpiewem Zespół Pieśni i Tańca „Polanie” z Trzcianki w gminie Kuślin. Następnie swoje wieńce zaprezentowały delegacje sołectw i zakładów rolniczych z terenu naszej gminy. Po prezentacji starostowie dożynek, którymi w tym roku byli Zofia Grześkowiak z Komorowa i Jerzy Wolny z Gaju Wielkiego przekazali bochen chleba na ręce Sekretarza Gminy Kaźmierz Karola Hartwicha. Kolejnym punktem typowym dla obrzędu dożynkowego było tradycyjne obtańczenie wieńca, poczęstunek wszystkich zebranych chlebem oraz obsypanie ziarnem. Tego typu święta są okazją do uhonorowania wyróżniających się osób związanych z rolnictwem. Nie inaczej było w tym roku. Wyróżniono Panią Teresę Szymaniak z Komorowa, której Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych przyznał w medal „Order Serca – Matkom Wsi” - symbol uznania za matczyny trud i wzorowe wychowanie młodego pokolenia polaków i patriotów. Medal wręczył Józef Przekop. Kolejnym wyróżniającym się rolnikiem w gminie Kaźmierz jest Pan Stanisław Jakobsze z Radzyn, którego Statuetką Siewcy wyróżnił Wójt Gminy Kaźmierz Wiesław Włodarczak. Statuetką w imieniu wójta wręczył Sekretarz Gminy Kaźmierz Karol Hartwich. Następnie głos zabrali zaproszeni goście; Poseł na Sejm RP Jakub Rutnicki, dr Zofia Szalczyk Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Józef Kwaśniewicz - Wicestarosta Szamotulski. Dalszy ciąg uroczystości wypełniły taniec i śpiew zespołów „Polanie” i „Kaźmierzanka”.