TMWiZW o/Kaźmierz

WSPIERAMY RODAKÓW Z WILEŃSZCZYZNY

 Matka Boska Ostrobramska

   Kontakty społeczności gminy Kaźmierz z rodakami z Wileńszczyzny sięgają wczesnych lat 90. ubiegłego stulecia. Wtedy to kilku naszych mieszkańców z własnej inicjatywy rozpoczęło bezinteresowne wspieranie Polaków, którzy wskutek utworzenia nowych granic po II wojnie światowej zostali obywatelami Litwy. Pomimo tego, że w granicach Litwy pozostały miejscowości, w których przeważającą część mieszkańców stanowią Polacy, to są oni mniejszością, która cały czas boryka się z różnymi problemami. Wiedział o tym doskonale pochodzący z Wileńszczyzny mieszkaniec Kaźmierza p. Józef Urbanowicz, który prywatnie wspierał rodaków, odwiedzając ich i posyłając im paczki. Kolejnym mieszkańcem Kaźmierza, którego dotknęła zastana tam sytuacja naszych rodaków, był ówczesny Wójt Gminy Kaźmierz Wiesław Włodarczak. Zawiodła go tam jego pasja, którą była filatelistyka. Poprzez swoje kontakty z filatelistami z Litwy odwiedził on miasto Ejszyszki, w którym wówczas blisko 90% mieszkańców stanowili Polacy. Polacy, którzy pomimo tego, że często żyli w ubóstwie, starali się za wszelką cenę zachować swoje Polskie tradycje. Wójt zdawał sobie sprawę z tego, że w pojedynkę niewiele da się zrobić, ale w kilka czy kilkanaście osób można zrobić więcej. Losem rodaków na kresach wschodnich zainteresowali się wtedy także radni z naszej gminy.
    Oficjalna współpraca Kaźmierza z Ejszyszkami datowana jest na 1998 rok. Wiesław Włodarczak, wykorzystując prywatne znajomości, szybko doprowadził do pierwszej oficjalnej wizyty oficjeli z Wileńszczyzny w Kaźmierzu. Mimo dzielącej nas odległości około 750 km do Kaźmierza w dniu 31 lipca 1998 r. przybywa ówczesny starosta Ejszyszek Leonard Talmont, proboszcz parafii Ejszyszki Anatol Markowski, prezes Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Rejon Solecznicki Czesław Cilińdź i kierownik służb komunalnych miasta Ejszyszki Genadiusz Tewel. W trakcie pobytu w Kaźmierzu w głowach naszych gości zaświtała myśl o nawiązaniu oficjalnej współpracy. 27 września 1998 r. parafia ejszyska obchodziła jubileusz 600-lecia istnienia. Na tę uroczystość udali się m.in. chór Moniuszko i proboszcz z Kaźmierza ks. kan. Zdzisław Potrawiak.
    W maju następnego roku do Ejszyszek udają się m.in. starosta szamotulski Paweł Kowzan i przewodniczący Rady Gminy Kaźmierz Grzegorz Reinholz. Okazją do wizyty było 10-lecie Zespołu Pieśni i Tańca „Ejszyszczanie”. Podczas tej wizyty ustalono, że latem na dwutygodniowe staże do Kaźmierza przyjedzie 8 nauczycieli. W ramach współpracy w rejon solecznicki latem udał się Peter’s Band i wędkarze z Koła PZW w Kaźmierzu. Na dożynki do Kaźmierza przybywa starosta ejszyski Leonard Talmont. 27 sierpnia 1999 roku w Kaźmierzu dochodzi do podpisania umowy w sprawie współpracy pomiędzy Ejszyszkami i Kaźmierzem. W pierwszych dniach czerwca 2000 r. do Ejszyszek udaje się delegacja z Kaźmierza, która przekazała finansowe wsparcie z przeznaczeniem na zakup komputerów dla szkoły średniej nr 1 w Ejszyszkach. Po raz któryś obdarowano naszych rodaków na Wileńszczyźnie polskimi książkami oraz serami firmy Hochland.
    Współpraca rozwijała się na tyle dobrze, że w kontakty z rodakami na Litwie angażowało się coraz więcej osób i tak oto z inicjatywy panów Józefa Urbanowicza i Wiesława Włodarczaka oraz Zbigniewa Maciejczyka w dniu 14 kwietnia 2002 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu zebrało się 36 osób zainteresowanych powołaniem towarzystwa miłośników Wileńszczyzny. Spotkanie otworzył inicjator, witając obecnych a szczególnie serdecznie przedstawicieli Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w osobach: Mieczysława Rutkowskiego-Prezesa oraz Haliny Chmielewskiej-Skarbnika. Po dłuższej debacie powołano do życia kaźmierski oddział Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Kolejnym punktem zebrania było powołanie pierwszego Zarządu Oddziału, który stanowili:
prezes-Józef Urbanowicz
wiceprezes-Zbigniew Maciejczyk
wiceprezes-Wiesław Włodarczak
sekretarz-Władysława Paul
skarbnik-Helena Oses
członek-Józef Przekop
członek-Franciszek Wachnik
Komisja Rewizyjna w składzie:
przewodniczący-Bogusław Konieczny
z-ca przewodniczącego-Urszula Dziamska
członek-Maria Szafran
członek-Zdzisław Jerzyk
    Cele jakie sobie postawiono, były jasne – wspieranie Polskich placówek oświatowych, pomoc w doposażeniu sali lekcyjnych, pomoc w uzupełnieniu zbiorów tamtejszych bibliotek. Wsparcie w zakupach sprzętu i zabawek dla domów dziecka i przedszkoli, do których uczęszczają dzieci naszych rodaków. W późniejszym czasie zdecydowano się na wakacyjną wymianę dzieci i młodzieży. Dzięki temu dzieci z polskich rodzin zamieszkujących Wileńszczyznę miały okazję; zobaczyć turystyczne atrakcje Poznania (była wizyta na Malta-Ski, przejazd zabytkowym tramwajem oraz obejrzenie spektaklu teatralnego w ramach Festiwalu „Malta”), skorzystać z oferty pływalni w Szamotułach i zwiedzić przy okazji Zamek Górków, odwiedzić ZOO Safari w Świerkocinie, podróżować Szlakiem Piastowskim, a nawet wyjechać w Polskie góry. Na tej wymianie skorzystały także dzieci z gminy Kaźmierz, które przy okazji wyjazdu na Wileńszczyznę mogły odwiedzić cmentarz na Wileńskiej Rossie, stanąć przed obliczem Matki Boskiej Ostrobramskiej i zwiedzić przepiękne miasto, jakim jest Wilno. Kluczem do sukcesu i powodzenia całego przedsięwzięcia było pozyskanie jak największej liczby członków do Towarzystwa. Do organizacji zaczęli wstępować nie tylko mieszkańcy gminy Kaźmierz, ale także mieszkańcy gmin ościennych.
    Szybko okazało się, że dzięki hojności członków naszego Towarzystwa, mieszkańców gminy Kaźmierz i właścicieli tutejszych firm nasze cele w dużym stopniu udało się zrealizować. W celu zdobycia środków na zakup niezbędnych artykułów zarząd organizował między innymi karnawałowe zabawy taneczne, z których dochód przeznaczano na ten cel. Obok pomocy finansowej ważna okazała się także ta materialna, którą zaoferowało kilka firm. Znaleźli się między innymi sponsorzy ofiarujący materiały, z których następnie uszyte zostały piękne stroje dla zespołów tanecznych.
    Dzięki działalności kaźmierskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej udało się sfinansować; zakup książek do biblioteki przy Domu Polskim w Ejszyszkach, zakup mebli biurowych, zakup dwóch pralek automatycznych i lodówki, zabudowę szaf wnękowych w przedszkolu w Ejszyszkach, zakup kosiarki spalinowej dla przedszkola w Ejszyszkach. Co roku organizowane są paczki świąteczne ze słodyczami i zabawkami, które jadą na Wileńszczyznę w okresie Świąt Bożego Narodzenia. W miarę możliwości podobne paczki wysyłane są przy okazji Dnia Dziecka.
    Co otrzymujemy w zamian? Przede wszystkim uśmiechy i wdzięczność naszych rodaków, dla których cechą najważniejszą jest to, że o nich pamiętamy. Odwdzięczają się oni także tym, że gościmy u nas zespoły pieśni i tańca z tamtego regionu. Mieliśmy okazję podziwiać śpiew i taniec takich zespołów jak; Ejszyszczanie, Solczanie, Wileńszczyzna, Znad Mereczanki i Kwiaty Polskie. Na tej wymianie kulturalnej korzystają także nasze zespoły bowiem na Wileńszczyźnie miały okazję zaprezentować się; chóry MONIUSZKO i FERMATA, zespoły PETER'S BAND i KAŹMIERZANKA.
    Dotąd wspieraliśmy głównie różnego rodzaju instytucje, obecnie zamierzamy dotrzeć z pomocą do najbiedniejszych mieszkańców rejonu solecznickiego. Są tam bowiem rodziny które bardzo potrzebują takiej pomocy. Nasza działalność nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców dlatego w dalszym ciągu liczymy na Państwa hojność. Zachęcamy również do wstępowania w szeregi członków Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oddział w Kaźmierzu.

 Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział Kaźmierz
ul. Szamotulska 20
64-530 Kaźmierz

Numer naszego konta bankowego:

 Bank Spółdzielczy Duszniki Oddział Kaźmierz

34 9072 0002 0200 0448 2000 0001