Jerzy Oses

Brak Foto   Powstaniec Wielkopolski.  - syn Michała i Katarzyny ur. 6 sierpnia 1895 r. w Napachaniu. Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku w okresie od 7 stycznia 1919 r. do 20 lutego 1919 r. Dnia 10 stycznia 1919 r. walczył w składzie Kompanii Szamotulskiej pod dowództwem por. Franciszka Przybylskiego w zdobywaniu miejscowości Gulcz i Rosko na odcinku nadnoteckim. Po zakończeniu powstania do dnia 20 listopada 1920 r. pozostał w służbie czynnej Wojska Polskiego. Michał Gawlak zmarł w 1968 r. pochowany został na cmentarzu w Kaźmierzu.

Urszula Kowzan

Franciszek Ćwiertnia 1896-1941Powstaniec Wielkopolski. Urodził się 14.08.1896 roku w Sarbi, w powiecie szamotulskim. W 1916 roku został powołany do armii niemieckiej i walczył na zachodnim froncie pierwszej wojny światowej. Po podpisaniu rozejmu 11.11.1918 r., wrócił do Sarbi. Od 9.01.1919 r. do 20.02.1919 r. jako ochotnik walczył w Powstaniu Wielkopolskim w szeregach Kompanii Pniewskiej w okolicach Międzychodu. Po zakończeniu walk powstańczych pozostał w czynnej służbie wojskowej. 26.03.1919 roku został przydzielony do 5 Kompanii, II Batalionu Czarnkowskiego. 1.05.1919 r. został przeniesiony do 1 Pułku Ułanów Wielkopolskich, który w ramach unifikacji polskich sił zbrojnych od 7.01.1920 r. nosił nazwę: 15 Pułk Ułanów Poznańskich. W szeregach tej jednostki walczył od 1.08.1919 r. do 10.10.1920 r. w wojnie polsko-bolszewickiej na froncie litewsko-białoruskim biorąc udział w bitwach pod Mińskiem i Bobrujskiem.

Czytaj więcej: Franciszek Ćwiertnia 1896-1941
Jerzy Oses

Leon LicznerskiPowstaniec Wielkopolski. Mieszkaniec Bytynia, przewodniczący oddziału szamotulskiego Związku Zawodowego Techników i Pracowników Umysłowych Przemysłu Spirytusowego i Fermentacyjnego (Gorzelnia Bytyń). W czasie plebiscytu na Warmii i Mazurach (lipiec 1920) pracował w charakterze zastępcy przewodniczącego komisji kontroli plebiscytowej na powiat Strodzki. Wskutek napadu niemieckich bojowników, ciężko poraniony został pozostawiony bez przytomności na dworcu „Gilgenburg” Dąbrowno, dzięki temu uratował życie.

Urszula Kowzan, Magdalena Andrzejak

Franciszek Przybylski 1889-1979Powstaniec Wielkopolski. Syn Jana, urodził się 22.10.1889r. w Kaźmierzu, w powiecie szamotulskim. Szkołę Powszechną ukończył w Kaźmierzu. 21.11.1905r. wstąpił do Przygotowawczej Szkoły Podoficerskiej w Poczdamie. Po dwóch latach nauki, jako zawodowy podoficer, został przeniesiony do 29. Pułku Piechoty w Trewirze.

Czytaj więcej: Franciszek Przybylski 1889-1979
Jerzy Oses

Bronisław StróżykPowstaniec Wielkopolski. Rolnik ur. 21 maja 1899 r. mieszkaniec wsi Dolne Pole. Ochotnik 1 Pułku Artylerii Lekkiej Wielkopolskiej . Uczestnik walk pod Zdunami.