Wojciech GałężewskiWojciech Gałężewski (1949 - 2017)

Urodzony 30 stycznia 1949 - Naczelnik OSP Kaźmierz, w latach 1982-2000 Komendant Gminny OSP Kaźmierz. Za swoją działalność odznaczony został wieloma medalami i odznaczeniami: Wzorowy Strażak; brązowym, srebrnym, złotym (dwukrotnie) medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”; „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego”; Honorowym Medalem im. Bolesława Chomicza oraz najważniejszym odznaczeniem dla strażaka „Złotym Znakiem Związku OSP RP”. Zmarł 16 stycznia 2017 r. pochowany na cmentarzu parafialnym w Kaźmierzu.

Łucja Giec   Urodzona 31 sierpnia 1937 roku w Kaźmierzu. Karierę zawodową rozpoczęła w 1955 roku jako referent w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kaźmierzu. Następnie przez ponad dwa lata zajmowała stanowisko Kierownika Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu, aż do końca września 1957 r.

Czytaj więcej: Łucja Giec (1937-2017)

Zygmunt Płocharz  ur. 15.05.1932 r., od 1950 r. związany z Ruchem Ludowym. Początkowo był członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Od 1982 r. był Wiceprezesem Gminnego Koła ZSL w Kaźmierzu. W 1987 roku został Sekretarzem Gminnym ZSL w Kaźmierzu i sprawował tę funkcję do 1989 r. Po przeobrażeniach w 1990 r. został sekretarzem Polskiego Stronnictwa Ludowego Koło w Kaźmierzu. Był honorowym członkiem PSL. Pan Zygmunt w swojej niezwykle bogatej historii działał m.in. w strukturach Związku Młodzieży Polskiej, Ludowych Zespołach Sportowych, Związku Zawodowym Pracowników Rolnych, Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Rolnictwa, Lidze Obrony Kraju, Polskim Związku Filatelistycznym, Polskim Towarzystwie Archeologicznym i Numizmatycznym, Kółkach Rolniczych i Radzie Nadzorczej Gminnej Spółdzielni SCh. Zygmunt Płocharz był również członkiem Zarządu Związku Kombatantów RP i BWP Koło w Kaźmierzu. Za swoją działalność społeczną w przeszłości otrzymał m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Za Zasługi dla Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa oraz różne odznaczenia resortowe. Źródło www.kazmierz.pl