Jerzy Oses

Koncert Kolęd   W niedzielę 23 stycznia w naszym kościele parafialnym swój bogaty repertuar kolęd zaprezentowały chóry;  im. Stanisława Moniuszki z Kaźmierza i Chór Gminy Dopiewo BEL CANTO. Czas pandemii nie pozwolił na organizację koncertów jubileuszowych naszego chóru MONIUSZKO, który w roku 2020 obchodził 100. rocznicę swojego istnienia. Dlatego też niedzielny koncert był również okazją do złożenia życzeń Jubilatom, co też uczyniono. Wręczenia na ręce prezes chóru p. Joanny Jus, statuetki i okolicznościowego listu od Wójta Gminy Kaźmierz Zenona Gałki dokonał sekretarz gminy Janusz Stróżyk, życzenia w imieniu Rady Gminy Kaźmierz złożyła jej przewodnicząca Arleta Wojciechowska.