Adam Maciejczyk

Dzień Seniora w Chlewiskach   13 lutego 2007 r.,  w świetlicy wiejskiej odbył się Dzień Seniora. Na uroczystość przybyli mieszkańcy oraz zaproszeni goście. Urząd Gminy reprezentował Wójt Karol Hartwich oraz  Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty p. Janusz  Stróżyk. Ze spółki Agro Duet zaszczycili nas panowie prezesi J. Majewski i A. Nowak.

Do tańca przygrywał duet z GOK w składzie P. Pospieszny i W. Hermann. Nie zabrakło naszych Duszpasterzy w osobach ks. kanonika Z. Potrawiaka oraz ks. wikariusza T. Nowaka.