Jerzy Oses

   Gmina Kaźmierz posiada ciekawą i bogatą w wydarzenia historię. Obecne władze gminy wzorem swoich poprzedników starają się wraz ze społeczeństwem zachować nasze tradycje i pamięć o przodkach. Wzorem są tutejsze placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne, które swoim uczniom i wychowankom przekazują informacje o historii naszej ojczyzny. Organizowane są spotkania patriotyczne i wieczornice związane z rocznicami ważnych wydarzeń historycznych. Dzięki Grupie Miłośników Historii HUZAR i Wielkopolskiej Grupie Miłośników Historii WIARUS mieszkańcy gminy mają możliwość uczestniczyć w różnego rodzaju inscenizacjach dawnych wydarzeń. Dzięki tym grupom mamy w Kaźmierzu stałe wystawy dawnego sprzętu i Militari. W Kaźmierzu prężnie działa też sekcja kibiców Lecha Poznań, która jest organizatorem i współorganizatorem prelekcji historycznych. Obchodzimy ważne rocznice związane z wysiedlenie mieszkańców gminy do Generalnej Guberni, odzyskaniem niepodległości, wybuchem Powstania Wielkopolskiego, wybuchem Powstania Warszawskiego itp. Zachowujemy Polskie tradycje, do których należą między innymi obrzędy dożynkowe.