Jerzy Oses

TORUŃ 2016    W dniu 19 listopada 2016 r. w Toruniu odbyło się Plenarne Posiedzenie Zarządu Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. W spotkaniu obok delegacji z oddziałów TMWiZW z całej Polski obecni byli również członkowie zarządu oddziału Kaźmierz w osobach; Stanisław Jarząb-prezes, Michał Stefanowski-wice prezes, Stefan Kupś-wice prezes, Helena Oses-skarbnik. Zebranie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy zmarłych w ostatnim roku członków Towarzystwa, po czym prezesi oddziałów przedstawili sprawozdania ze swojej działalności. Dyskutowano również o przyszłości nieaktywnych oddziałów, a także powołano nowy oddział w Braniewie.

W czasie dyskusji delegaci podzielili się swoimi doświadczeniami we współpracy z organizacjami i zespołami polskimi działającymi na kresach. Jednym z głównych tematów było przygotowanie do obchodów 30-lecia powstania TMWiZW, które powstało 17 listopada 1988 r. Z tej okazji powołano Komitet Obchodów oraz Zespół Redakcyjny Monografii Towarzystwa.