Jerzy Oses

Dożynki Gminno - Parafialne 2012   Uczestnictwem w uroczystej Mszy św. dziękczynnej rozpoczęli tegoroczne święto plonów rolnicy z gminy Kaźmierz. Liczna grupa delegacji z wieńcami dożynkowymi zebrała się tuż przed godziną 15.00 na dziedzińcu kaźmierskiej świątyni. W progach świątyni, rolników, na czele których stali tegoroczni starostowie dożynek w osobach p. Angelika Gotowa – Grabowska i p. Tadeusz Czarnecki powitali kapłani; proboszcz parafii kaźmierskiej ks. Krzysztof Musiał, proboszcz parafii w Ceradzu Kościelnym ks. Tadeusz Murawski i proboszcz parafii bytyńskiej ks. Piotr Budasz.

Po części religijnej uczestnicy uroczystości w kolorowym korowodzie, przy dźwiękach muzyki udali się do hali sportowej przy kaźmierskim gimnazjum. Tam na wstępie zaprezentowały się delegacje z wieńcami po czym zaproszony z tej okazji zespół „Staropolanie – Wielkopolska” z Poznania przedstawił zebranym tradycyjny Obrzęd Dożynkowy. W dalszej części głos zabrał wójt Gminy Kaźmierz dr Wiesław Włodarczak, który w krótkim wystąpieniu podziękował rolnikom w imieniu własnym i mieszkańców gminy za ich pracę. Tradycyjnie przy okazji dożynek zwrócono uwagę na wyróżniających się rolników. W tym roku Statuetką „Siewcy” wyróżniono p. Stanisława Przybyła z Kopaniny. Pan Stanisław prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni 16,00 ha, w którym prowadzona jest produkcja towarowa zbóż. W uprawie dominuje pszenica, jęczmień i pszenżyto. Gospodarstwo wyposażone jest w maszyny i urządzenia umożliwiające podstawową mechanizacje procesów produkcji. Pan Przybył udziela się także na niwie społecznej, pełniąc funkcje Sołtysa wsi Kopanina, a ponadto czynnie działa jako Prezes jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i Prezes Kółka Rolniczego. Pan Stanisław jest żonaty i posiada troje dzieci.

„Order Serca Matkom Wsi” otrzymała mieszkanka Sokolnik Małych p. Maria Bednarz. Pani Maria wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 58 ha z czego 36 ha stanowią dzierżawy. Gospodarstwo jest wielokierunkowe z hodowlą bydła opasowego, produkcja roślinna podporządkowana jest pod potrzeby produkcji zwierzęcej. W uprawach dominują zboża i kukurydza. Pani Maria jest zamężna i jest matką czwórki dorosłych już dzieci.

Uroczystości dożynkowe uświetniły występy artystyczne wspomnianego wcześniej zespołu „Staropolanie – Wielkopolska”, zespołu wokalnego „Kaźmierzanka” oraz big bandu Peter's Band. Po zakończeniu części oficjalnej i artystycznej na boisku przy ul. Gimnazjalnej rozpoczęła się zabawa taneczna, na którą mieszkańców naszej gminy zapraszały; rada sołecka wsi Kaźmierz oraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kaźmierzu.

Kategoria: