Remigiusz Kaczmarek

Wystawa fotogramów w X rocznicę kanonizacji św. Urszuli Ledóchowskiej    Dzień 29 maja jest świętem całej wspólnoty urszulańskiej z racji obchodzenia liturgicznego wspomnienia matki Urszuli Jednak w przypadku naszej parafii tegoroczne obchody przybrały również inny wymiar związany z przypadającą 75 rocznicą powstania „szarego domu” w Sokolnikach Wielkich. Z tej okazji społeczność uczciła tę rocznicę modlitwą, koszem pełnym kwiatów i dodatkowo przy ich współudziale została opracowana i zorganizowana wystawa poświęcona siostrom i ich pracy na naszym terenie.

Całość miała być niespodzianką, o której obecnie pracujące siostry nie wiedziały. Ponieważ nie ma jednej bardzo precyzyjnie określonej daty powstania urszulańskiego domu za moment najgodniejszy, by uczcić tę rocznicę wybrano majowe święto. Oto, co powiedział animator tego przedsięwzięcia pan R. Kaczmarek w uroczystej chwili otwarcia wystawy w dniu 29 maja b/r: „Spotykamy się dzisiaj w tej sokolnickiej kaplicy, by modlitwą uczcić postać św. Urszuli Ledóchowskiej oraz wszystkich sióstr, które wypełniając Jej „Duchowy Testament” poświęcały i nadal poświęcają swe życie w pracy na rzecz ludzi a w szczególny sposób oddając je do dyspozycji dzieciom. I tak tu jest już od 75 lat czyli od momentu, kiedy to Matka Urszula poleciła otworzyć ten dom. Dodatkowo ten wspaniały jubileusz splata się jeszcze z inną szczególną rocznicą tj. z 10-tą rocznicą kanonizacji Urszuli Ledóchowskiej. W tych okolicznościach godne uczczenie tego wyjątkowego dla „szarej wspólnoty” dnia staje się również naszą powinnością i przybiera postać PODZIĘKOWANIA za tę pracę a także za modlitwę i za dobro jakie otrzymywaliśmy i nadal otrzymujemy ze strony sióstr. Z tej okazji przygotowana została wystawa fotogramów. O jej otwarcie proszę Panią Mariannę Nowicką, która przed siedemdziesięciu pięciu laty witała na sokolnickiej ziemi Matkę Urszulę. Niechaj w ten sposób klamra historii zepnie ze sobą dwa brzegi działalności tego domu a dziesiąta rocznica kanonizacji św. Urszuli stanie się kanwą by przyjrzeć się pracy jej „duchowych córek” tu, w tym miejscu. Zapraszam zatem do obejrzenia ekspozycji. Nie jest to dzieło artystyczne ale zwykła oś historii na której widać fotogramy z rożnych lat. Niech zatem każdy z Was, który brał czynny udział i był cząstką życia każdej ze sióstr przypomni sobie dawne chwile jakie zostały utrwalone na tych obrazach. Z kolei przybysze spoza okolicy oraz młode pokolenie niechaj zapiszą w swej świadomości, że wcześniej były tu zakonnice, które wraz z członkami okolicznych rodziny odbywały swoją wspólną „życiową odyseję”. Że były siostry, które wyryły w sercach miejscowej społeczności trzy cnoty - miłość, wiarę i nadzieję. Miłego oglądania!

Celem uzupełnienia dodam, że wystawę oglądać można w momencie otwarcia drzwi kaplicy tj. pól godziny przed każdą Mszą św. Oczywiście po wcześniejszym uzgodnieniu z siostrami jest możliwość obejrzenia ekspozycji w ustalonym terminie. 

Foto; H. Kaczmarek 

Kategoria: