Jerzy Oses

W hołdzie Bohaterom Powstania Wielkopolskiego   90 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego (27 grudzień 1918). Choć to już 90 lat mija od tamtych czasów to jednak pamięć o bohaterach tego zwycięskiego zrywu jest nadal świeża. Wydawać się może nawet, że nasza wiedza o samym powstaniu jest coraz szersza. Dzieje się tak dzięki temu, że nadal są wśród nas ludzie, którzy ciągle przypominają nam tamtą historię. To dzięki licznie zebranym przez nich pamiątkom po uczestnikach walk powstańczych poznajemy więcej szczegółów dotyczących samych żołnierzy i ich powojennych losów. Jak wiemy w tym zbrojnym czynie dającym nam Wielkopolanom niepodległość i przynależność naszego regionu do Rzeczypospolitej brali udział także mieszkańcy naszej gminy.

Oficjalnie znamy ponad 70 nazwisk tychże walecznych mężczyzn, którym wolność ojczyzny nie była obojętna. W Kaźmierzu tym razem oficjalne obchody 90 rocznicy zostały nieco przyspieszone i główne uroczystości miały miejsce już 14 listopada 2008 r. Tego właśnie dnia o godzinie 9.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, od przemówienia pana wójta dr Wiesława Włodarczaka rozpoczął się uroczysty apel, przygotowany, przez kaźmierskich harcerzy i gimnazjalistów, poświęcony Powstaniu Wielkopolskiemu oraz obchodzonej klika dni wcześniej rocznicy odzyskania niepodległości. Założycielka Szkolnej Izby Pamięci emerytowana nauczycielka historii p. Urszula Kowzan opowiedziała o mieszkańcach gminy Kaźmierz biorących czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim. Kolejnym punktem uroczystości była uroczysta msza święta w intencji Powstańców Wielkopolskich odprawiona przez ks. Krzysztofa Musiała. Po mszy wszyscy uczestnicy udali się na plac przy ul. Powstańców Wielkopolskich gdzie stanął pamiątkowy obelisk z tablicą, na której widnieje napis „W hołdzie mieszkańcom gminy Kaźmierz uczestnikom Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w 90 rocznicę jego wybuchu - Społeczeństwo Gminy” O odsłonięcie tablicy poproszono córkę powstańca wielkopolskiego Leona Osesa - Dorotę Jaskuła. Pomnik został poświęcony przez ks. proboszcza i po krótkim Apelu, podczas którego odczytano nazwiska kaźmierskich powstańców, delegacje różnych środowisk z naszej gminy złożyły wiązanki kwiatów. Dodam tutaj,że jest to pierwszy pomnik w Kaźmierzu. Cieszy nas fakt, że młodzież bierze udział w tego typu uroczystościach. Jest jakaś nadzieja, że pamięć o bohaterach zostanie zachowana. Zachowajmy w pamięci tych, którzy poświęcili swoje życie, zdrowie, szczęście rodzinne dla nas, abyśmy żyli w wolnej Polsce.