Remigiusz Kaczmarek

Prezentacja w Święto Odzyskania Niepodległości    Dla nas Polaków 11 listopada, to nie tylko rocznica zakończenie I wojny światowej, ale to przede wszystkim symboliczny dzień – dzień odzyskania Niepodległości. Stało się to po wielu, wielu latach niewoli i przypomniało obywatelom wszystkich stanów, że Rzeczypospolita to wolne i suwerenne państwo. Dlatego właśnie dzisiaj czcimy pamięć o tamtych wydarzeniach i ludziach, którzy za tę upragnioną wolność zapłacili najwyższą cenę; cenę życia. Aby nie zapomnieć o tej jakże ważnej chwili w dziejach naszego narodu dzieci ze świetlicy „Przystań u Anioła” przygotowały krótki montaż słowno muzyczny.

Zaprezentowany został on w dniu święta w kaplicy w Sokolnikach Wielkich przed Mszą święta o godzinie 10-ej. Słowo wierszowane przeplatało się z nastrojową muzyką oraz dźwiękami, tak bardzo znanymi każdemu polakowi. Biel i czerwień stały się głównym elementem scenografii i zachętą by każdy widz zaniósł te barwy do swych domostw. Czy tak się stało ...... ? Życie pokazuje coś innego. Wstydzimy się okazywać tę naszą narodową przynależność lub też ..... całe dziesięciolecia zniewolenia wykorzeniły z nas ten odruch. Mimo wszystko pojawiły się w oknach flagi, przypominające innym, jakie to święto obchodzimy. Mam nadzieję, że ten mini spektakl zaprezentowany przez najmłodszych, że ten ich wysiłek przybliżył nieco i przypomniał każdemu – po co wywieszać należy barwy narodowe. Dla utwierdzenia się w tym przekonaniu przypomnijmy sobie bardzo znany wiersz Ludwika Wiszniewskiego, który również był zaprezentowany podczas występu dzieci.

11 LISTOPADA

Dzisiaj wielka jest rocznica -
Jedenasty Listopada!
Tym, co zmarli za Ojczyznę,

hołd wdzięczności Polska składa.

Im to, bowiem zawdzięczamy
wolność - polską mowę w szkole,
to, że tylko z ksiąg historii
poznajemy dziś niewolę.

Uroczyście biją dzwony,
w mieście flagi rozwinięto...
i me serce się raduje,
że obchodzę Polski święto.

Foto: H. Kaczmarek


Kategoria: